Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Studium → Témata diplomových prací
iduzel: 63312
idvazba: 75476
šablona: stranka_ikona
čas: 5.7.2022 09:16:26
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata diplomových prací

Nabízená témata diplomových prací

Pokud byste měli zájem zpracovávat závěrečnou práci na jiné téma, obraťte se na nás.  

 


Obhájené dizertační práce

Práce zaměřené na LCA a příbuznou tematiku obhájené před rokem 2022 byly vypracovány na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 1. Palková, H.: Charakterizace toxicity odpadů v metodice posuzování životního cyklu, Praha 2013.
 2. Burešová, H.: Hodnocení environmentálních dopadů sanací pomocí metodiky Posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment), Praha, 2014.
 3. Kozderka, M.: Parametric LCA approaches for efficient design, Praha a Strassburk 2016.
 4. Zakuciová, Kristína: Posuzování životního cyklu technologií zachycování oxidu uhličitého, 2021.

Obhájené diplomové práce

Práce zaměřené na LCA a příbuznou tematiku obhájené před rokem 2022 byly vypracovány na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 1. Judl, J.: Aplikace LCA v dopravních systémech. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2010.
 2. Dolejší, V.: Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2010.
 3. Musil, K.: Posuzování životního cyklu čištění odpadních vod. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2012.
 4. Viltová, N.: Posuzování životního cyklu nakládání s odpadem ve zdravotnictví. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2013.
 5. Picková, E.: Life cycle assessment of liquid epoxy resin in automotive industry. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 6. Lukáč, D.: Life Cycle Assessment of flat glass production using float technology. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 7. Hásová, M.: Zařízení na energetické využití odpadu z pohledu metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2016.
 8. Švančarová, M.: Kolektivní systém nakládání s mobilními telefony a jeho dopady na životní prostředí. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 9. Pokorná, A.: Posuzování životního cyklu ražby tunelové stavby metodou NRTM. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016.
 10. Ježková, D.: Environmentální bilance úspor a nákladů provozu pasivního domu za hranicemi města - srovnání s vyššími nároky osob na dopravu. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2017.
 11. Kosová, K.: Posuzování životního cyklu skládkování odpadu. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2017.
 12. Pešta, J.: Posouzení životního cyklu postupů recyklace demoličních odpadů. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 13. Benešová, E.: Environmentální dopady a bezpečnost skladování ovoce. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 14. Šilhan, T.: Porovnání environmentálních dopadů těžby a zpracování zinku s jeho recyklací na příkladu baterií obsahujících zinek pomocí metody LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.
 15. Prodanovič, N.: Posuzování životního cyklu výroby methanu úpravou bioplynu a technologií power-to-gas, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 16. Tůma, P.: LCA nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 17. Petrík, J.: Life cycle assessment of wooden house and brick house, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2019.
 18. Vacová, A.: Posuzovaní životního cyklu textilních materiálů - Bílé tričko, symbol fast fashion a nezbytnost v každém šatníku. Ateliér průmyslového designu, ČVUT 2019.
 19. Fridrich, M.: Porovnání environmentálních dopadů různých způsobů poskytování kávy, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 20. Král’ová, N.: Porovnání environmentálních dopadů potravinových obalůÚstav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 21. Zadražilová, Z.: Porovnání environmentálních dopadů vybraných druhů jídelníčků pomocí metody LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2020.
 22. Elizaveta Iurkova: Porovnání environmentálních dopadů elektromobilů a vozů se spalovacími motory. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2021.
 23. Jan Matuštík:    Life cycle assessment of biomass utilization, bioenergy, and biochar production. A case study of gasifier in Zlatá Olešnice. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2021.

 


Obhájené bakalářské práce

Práce zaměřené na LCA a příbuznou tematiku obhájené před rokem 2022 byly vypracovány na Ústavu chemie ochrany prostředí VŠCHT Praha

 1. Judl, J: Posuzování životního cyklu v odpadových technologiích. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2007.
 2. Dolejší, V.: Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2008.
 3. Bystrianský, M.: Aplikace 1,4-dichlobenzenu jako referenční látky pro ekotoxicitu odpadů. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2008.
 4. Hnidáková, N.: Hodnocení environmentálních dopadů čistírny odpadních vod metodou Life Cycle Assessment. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2009.
 5. Koníčková, I.: Environmentální dopady obalů spotřebního zboží. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2009.
 6. Lukáč, D.: Ekotoxicita směsných odpadů v metodě posuzování životního cyklu. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011.
 7. Cabejšková, Z.: Life Cycle Assessment of Water Treatment Technology. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012.
 8. Mrkvičková, K.: Posuzování životního cyklu budov. Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012.
 9. Kholomjeva, M.: Kořenové čistírny odpadních vod z pohledu udržitelnosti. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2014.
 10. Matuštík, J.: Environmentální dopady průměrného obyvatele ČR z pohledu LCA, Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT, Praha. 2018.      

Aktualizováno : 27.6.2022 18:42, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi