Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Studium → Magisterské studium
iduzel: 63107
idvazba: 75227
šablona: stranka_ikona
čas: 19.7.2024 01:51:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63107
idvazba: 75227
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'supre.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/magisterske'
iduzel: 63107
path: 8548/62650/62651/62660/63103/63107
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium

Ústav zajišťuje výuku nového studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství.

Více informací o přijímacím řízení najdete na webových stránkách školy.

 ◳ SLIDER_2 (png) → (originál)

Absolvent magisterského studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství získá během svého studia kompetence umožňující mu řídit provoz technologických i ostatních provozů a organizací udržitelným způsobem s ohledem na celý jejich životní cyklus. V současnosti je zřejmé, že realizace udržitelného rozvoje celé společnosti není možná bez součinnosti environmentálních, ekonomických a sociálních disciplín.

Z tohoto vyplývá potřeba odborníků s integrovaným vzděláním současně v chemicko - technologických, environmentálních, i socio-ekonomických disciplínách. Cílem předkládaného studijního programu je vychovat právě tyto odborníky schopné implementovat a dále rozvíjet paradigma udržitelného rozvoje. Studijní program reflektuje aktuální témata a společenské výzvy související s udržitelným rozvojem, jako jsou změna klimatu, produktová ekologie, oběhové hospodářství, surovinová bezpečnost.

Ve studijním programu je kladen důraz na jazykovou vybavenost absolventů a znalost národní a evropské legislativy zaměřené na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Díky získaným znalostem a osvojeným kompetencím absolventi studijního programu naleznou uplatnění ve státní správě, průmyslu, konzultačních i neziskových organizacích.

Řada organizací nyní otvírá pracovní pozice Sustainability konzultant / Sustainability manager. Absolventi studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství získají pro zastávání těchto pozic plně odpovídající vzdělání.

Garantem i vyučujícím studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství je prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. Vedle řady oblíbených pedagogů z řad VŠCHT Praha budou studentům přednášet i známé osobnosti z praxe, například:

RNDr. Václav Cílek CSc. - emeritní ředitel Geologického Ústavu AVČR

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. - ředitel Odboru surovinové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D. - geograf a politik, bývalý primátor hl. m. Prahy

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - býv. generální ředitel SUEZ využití zdrojů a zakladatel České asociace oběhového hospodářství, z.s.

Ing. Libor Ansorge, Ph.D. - náměstek ředitele pro vědu a výzkum, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

RNDr. et Mgr. Miloš Polák, Ph.D. - zakladatel projektu Remobil


 ◳ DSC02295_AlesKral (jpg) → (originál)

   ◳ DSC02130_AlesKral (jpg) → (originál)

 ◳ DSC01901_AlesKral (jpg) → (originál)    ◳ DSC02350_AlesKral (jpg) → (originál)

Aktualizováno : 29.11.2023 13:22, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi